Ascensie ceremonie in Nederland

Het paradijs op Gaia ervaren door ascensie binnen het fysieke lichaam.

Lief mens,

Wanneer je dit leest dan ben je geïnteresseerd in jouw persoonlijke ascensie. Het is in deze tijd op Gaia mogelijk om binnen het fysieke lichaam ascensie te bereiken. De voorwaarde om ascensie te bereiken is jouw wil om dit te realiseren.

Jouw wil om alle trillingen van menselijke scheppingen die onzuiver van aard zijn los te laten en je weer volledig te verbinden met jouw Goddelijk blauwdruk.

Dit gaat over het erkennen van jouw Goddelijke Zijn. Erkennen dat de disbalans die nog aanwezig is, getransmuteerd mag worden. Je kiest ervoor om deze disbalans te zuiveren.

Ascensie bereiken in een fysiek lichaam betekent dat je volledig in harmonie met jeZelf en jouw omgeving kunt leven in jouw menselijke tempel.

Je erkent jouw God in actie.

Het pad richting Ascensie kan uitdagend zijn. Tijdens de ascensie ceremonie wordt er een krachtveld opgebouwd dat een versterkend effect op de ascensie heeft.

In navolging van Aurelia Louise Jones en in samenwerking met Aurelia, de opgestegen meesters Saint Germain, Serapis Bey, Hogepriester Adama vanuit de Binnenaarde en begeleiding van onze lichtfamilie voel ik mij geroepen om ascensie ceremonies te houden in Nederland.

Wil je weten wanneer de volgende ceremonie is of heb je andere vragen over deze ceremonie voel je dan vrij om contact met mij op te nemen.

Namasté,
Jozette