Hybride mensen

Ik draag deze tekst op aan Chris. Chris vertegenwoordigt voor mij de groep mensen die het op zich heeft genomen om in stilte Gaia te ondersteunen in het transformatieproces. Het is de groep mensen die niet erkend wordt door de maatschappij, omdat ze simpelweg niet mee kunnen in de oude structuren. Ondanks diep fysiek en geestelijk lijden kiezen ze er iedere dag opnieuw voor om, soms onbewust, deze belangrijke taak op zich te nemen.

Dank jullie wel!

In 2012 is de Nieuwe Aarde geboren. En vanaf 2015 zullen de mensen steeds meer wonderen gaan ervaren. Karma wordt Dharma, we laten uiteindelijk alle drama en lijden los. Medelijden verandert definitief in Mededogen. We gaan meer ervaren dat de mens die we op Aarde ervaren maar een deel is van het Ware Zelf. We krijgen meer toegang tot de andere Zelven en integreren deze in het fysieke lichaam. Sommigen ervaren dit al, velen gaan het binnenkort ervaren en er is ook een groep die nog wat langer nodig heeft om dit te ervaren.

We zijn allemaal onderweg. Ook in dit proces is iedereen gelijk. Soms zijn er stukken op het pad die langzaam gaan, terwijl het bij anderen sneller lijkt te gaan. En dan ineens merk je dat je alleen loopt op jouw pad en de anderen achter je gelaten hebt.

Het doet er niet toe! De ene leeft tien levens in een bepaalde fase en de ander doet er langer of juist korter over. Ook zijn er mensen, zoals Chris, die helpen omzetten, zodat anderen verder kunnen. Dit zijn de menselijke engelen die weer meer gezien gaan worden, wanneer het collectieve bewustzijn verder groeit. Deze Meesters werken veel in stilte....

Het Totale Zelf bestaat uit multidimensionale zelven en dat is pas het begin, daarna herinneren we ons weer onze Intermultidimensionale Zelven.

De mensen die toegang hebben tot delen van hun Ware Zelf bemerken dat ze graag in stilte contact maken met de verschillende dimensies. Het is te vergelijken met een prachtig toneelstuk, iedere keer komen er weer nieuwe scenes. Je kunt niet meer stoppen met kijken, omdat het zo ontroerend, spannend, emotioneel, eng, liefdevol, enz. is.

Dit "toneelstuk" kan niet tippen aan iets dat je ooit gezien of gelezen hebt. De reden daarvan is dat het om JOUW Ware Zelf gaat.

De herverbinding met ons Ware Zelf, de informatie uit de Akasha kronieken die weer beschikbaar is, de aanpassingen binnen ons menselijke DNA, het is allemaal mogelijk op de Nieuwe Aarde, Nova Terra.

En iedere keer wanneer we tegen een innerlijke onrust of emotie aanlopen zegt dit iets over ons eigen Zelf. Soms snappen we niet waar deze onrust of emoties vandaan komen en hebben we leraren nodig die ons begeleiden in onze processen en het loslaten van (fysieke) blokkades. We zullen echter meer en meer op onze eigen intuïtie afgaan en merken dat we minder uit de buitenwereld nodig hebben. Hoe meer we onze liefdesenergie en levensenergie kunnen laten stromen des te makkelijker de toegang is tot ons Ware Zelf.We ervaren dat we alles binnenin onze stroom vinden en hierdoor hebben we minder prikkels, voeding, therapieën en bevestigingen van buiten ons Zelf nodig. Alles is binnen in ons eigen systeem beschikbaar. De uitwisselingen die er dan zijn die zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid.

De belangrijkste voorwaarde om als MENS deze liefdesstroom en levensenergie te laten stromen is om goed geaard te zijn. (zie mijn artikel Mediteren).

Van hybride naar mens

De mens is weer op weg om volledig in balans te komen met de eigen lichttrilling, de bron, Het Al (God). De laatste jaren is er meer bewustzijn gekomen op de inmengingen van galactische rassen met een andere (lagere) lichttrilling dan de mens. Er zijn veel manipulaties uitgevoerd zoals het plaatsen van implantaten, firewalls, DNA structuren wissen en weghalen van menselijk sperma en eicellen of juist het plaatsen van gemengde embryo's. Ook zijn er codes geplaatst die bewustzijnsgroei tegenhouden. Op deze manier zijn er allerlei inmengingen ontstaan. Deze blokkades in de stroom van onze eigen liefdesenergie kunnen nu langzamerhand gezien worden. Dit bewustzijn is een belangrijke stap naar het herinneren van ons Ware Zelf.

Wanneer de mens ervoor kiest om volledig vanuit de goddelijke liefdestrilling te gaan leven dan zullen deze blokkades getransformeerd, getransmuteerd of losgekoppeld moeten worden.

Van buiten zien we er als mens uit. Mensen vragen zich vaak af hoe het toch mogelijk is dat het ene lichaam een machine lijkt en de ander fysiek tot niets in staat is. De ene mens veel empathie heeft en de ander niet weet wat dat is en in staat is om doelbewust te moorden.

Wie weet eigenlijk hoe een mens eruit ziet die 100% in balans is?

Op ons pad richting de balans komen we blokkades tegen die omgezet worden. Ook komen we entiteiten tegen die losgelaten mogen worden. Vaak lossen dingen ook als vanzelf op wanneer de trilling meer richting liefde gaat.

Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met de hybriden?
En dan bedoel ik hier de mensen die ontstaan zijn door vermenging met de galactische rassen met een lagere liefdestrilling. Ik geloof dat de meesten onder ons wel een bepaalde vermenging hebben. Wanneer dit minimaal is dan kan dit stuk relatief makkelijk getransformeerd, getransmuteerd of losgekoppeld worden. Dit kan door verbinding te maken met de bron en deze zuiverende, helende energieën (Elohim) in te zetten. Het bewustzijn krijgen op deze vermenging is het allerbelangrijkst! Dan kan de verbinding losgekoppeld worden en zal uiteindelijk op DNA niveau de genezing plaats vinden.

'Transitie' door Luuk Barink

Vanuit mijn bewustzijn zie ik bij de menselijke energie de regenboogkleuren met wit en gouden licht. Wanneer er een inmenging met o.a. de Zeta's of Anunaki is geweest dan zie ik vanuit deze inmengingen zwarte, aluminium of glasachtige plekken op het DNA. Dit is dan ook werkelijk terug te vinden binnen het fysieke lichaam met de daarbij behorende specifiek klachten. De psychopaten of ook wel geesteloze mensen genoemd hebben zoveel zwart dat ze niet snel het bewustzijn krijgen om het zwart te transmuteren naar kleur. De mensen die wel kunnen zien dat er een vermenging binnen hun systeem zit die kunnen dit stuk nu omzetten, omdat hiervoor nu de mogelijkheden beschikbaar zijn.

Er staan nu mensen klaar om dit proces te begeleiden. Blijf daarbij altijd goed voelen wat jouw waarheid is! Alleen jij weet, vanuit jouw verbinding met het Ware Zelf, wat goed voor jou is.

Ik besef dat we pas aan het begin staan van dit enorme bewustzijn. Dit bewustzijn dat ervoor zorgt dat Gaia, de natuur, het dierenrijk en de mens weer in balans komen.

Namasté,
Jozette

Dit artikel is geschreven: december 2014
Laatste wijziging: november 2016