Innerlijke morfogenetische velden
Illustratie 'The New' van Luuk Barink

Morfogenetische Velden.
Dit zijn de velden van bewustzijn, de velden van waarheid.
De mensen zijn verbonden met deze velden. Er zijn veel verschillende morfogenetische velden net zoals er veel verschillende waarheden zijn. Jouw waarheid komt van het morfogenetische veld waar jij mee verbonden bent.
En dit maakt dat nooit iets als absolute waarheid gezien kan worden. Simpelweg, omdat er veel waarheden zijn. Met welke morfogenetische velden ben jij verbonden? De velden van angst, pijn en drama van de 3D aarde of de velden van blijdschap en creatiekracht van de 5D aarde en verder.

Voorbeeld:
Tot de jaren zestig was het van het grootste belang dat een man en een vrouw gingen trouwen en dan pas samenwonen en aan kinderen begonnen. Het meeste wat daarbuiten viel werd als "fout" gezien. Men sprak er schande van als het anders ging. Het morfogenetische veld waar de meesten destijds mee verbonden waren was dit veld van waarheid.

Langzamerhand begonnen mensen een ruimer bewustzijn te krijgen en ontstond er een nieuwe waarheid. Die nieuwe waarheid was: eerst samenwonen en later trouwen. Er waren steeds meer mensen die zich gingen verbinden met dit nieuwe veld. En op het moment dat er een bepaald aantal mensen (de kritische massa) zich verbonden met dit nieuwe veld werd dit de meest aanvaarde waarheid. En nu zie je dat er langzamerhand weer nieuwe waarheden op dit thema ontstaan. Zo zal het altijd doorgaan, omdat er iedere keer weer nieuwe velden van waarheid in ons bewustzijn komen.

De eerste mensen die een nieuwe waarheid neerzetten worden vaak niet serieus genomen. Er wordt lacherig over gedaan, tot er een grotere groep mensen die nieuwe waarheid accepteren en het morfogentische veld van deze nieuwe waarheid groter wordt en het oude juist kleiner of verdwijnt. Dit wil niet zeggen dat het oude veld onjuist is. Het gaat er gewoon om met welk veld je jezelf verbindt.

Een valkuil binnen deze verschillende waarheden is dat mensen elkaar hun eigen waarheid op willen dringen. En dat kan nooit. Immers alles is waar. Vaak zie je juist dat ook mensen die een nieuw bewustzijnsveld aanboren zichzelf groter maken: Zij denken "het" te weten, ze hebben nieuwe informatie en dat is volgens hen juist.
Hier speelt het ego hoog spel!

Op ons spirituele pad veranderen we vaak van morfogenetische velden, omdat we expanderen en er steeds nieuwe waarheden komen. Wanneer we dit kunnen zien, kunnen we ook zien wanneer het ego nog een rol speelt.

Het ego komt thuis in het hart

Op ons pad naar huis komt er een moment, waarop we niet meer willen dat het ego en het hart aparte entiteiten zijn. We kunnen dan het ego bedanken voor al het harde werken en de deur van het hart open zetten, zodat het ego weer opgenomen kan worden in het hart.

Als een mens daar klaar voor is dan zie je een prachtige versmelting van het ego in de hartruimte. Het ego hoeft niet meer alleen te werken maar is weer opgenomen in het hart en kan vanuit het hart meewerken aan de balans. Dit gebeurt dan op een mooie manier met raadgevingen en niet vanuit overheersing. Is de mens zover dan ontstaat er een innerlijke rust.

Dit is een belangrijke stap op weg naar de versmelting met ons Totale Zelf.

Het kan wel zijn dat er, ondanks het versmelten van het ego met het hart, nog periodes komen, waarbij het lijkt of het ego het bestaan weer overneemt. Dit hoeft niet zo te zijn. Net zoals alles op macroniveau aanwezig is vinden we het ook op microniveau: We hebben morfogentische velden in de atmosfeer en er zijn innerlijke morfogentische velden die tussen onze eigen hersencellen bewegen. Met het versmelten van het ego zijn deze innerlijke morfogenetische velden nog niet opgelost. Het kan zijn dat jouw systeem zich opnieuw verbindt met deze innerlijke morfogenetische velden van angst, pijn en drama, terwijl het eigenlijk al opgelost is. Dit gebeurt dan nog vanuit gewoonte. Ons systeem was gewend om zich met de velden van pijn en dualiteit te verbinden en houdt dit in stand tot er een bewustzijn ontstaat om dit te veranderen.

Iedere keer wanneer je merkt dat je donkere gedachten krijgt, besef dan dat je jezelf hier alleen maar bewust van hoeft te zijn en vervolgens verbind je jezelf met de nieuwe innerlijke morfogentische velden van kleur. De mooie velden van de hogere dimensies.

Sylphs

In de atmosfeer worden we ons meer bewust van de elementalen die prachtig werk doen: De Sylphs, dit zijn prachtige "engelenwolken", transformeren de duale velden. Zo hebben we ook onze innerlijke elementalen. Onder andere de innerlijke sylphs die binnen onze hersenen de duale gedachten transformeren. Wanneer je merkt dat je oude, donkere gedachten hebt die de overhand dreigen te krijgen dan kun je de innerlijke Sylphs vragen om deze wolken van gedachten te transformeren. Op deze manier werken we steeds meer samen met de lichtwereld.

De versmelting met het Totale Zelf

De verandering van het bewustzijn van de morfogenetische velden die bij de lagere dimensies horen naar het bewustzijn van de hogere dimensies is een enorm schoonmaakproces. Het is alsof er met de hogedrukspuit op de cellen gespoten wordt om alles weer helder te krijgen. Ik heb vaker geschreven over de donkere periode voor de dageraad. Het is intens en vaak pijnlijk maar ook iedere keer weer verhelderend en de blijdschap die je voelt om steeds dichter bij het Totale Zelf te komen maakt dat het alles waard is geweest. Ook al voelt het vaak niet zo als je door een dichte wolk van reiniging heen gaat.

En dan ineens sta je recht tegenover de donkere kant van jeZelf. De diepste oerpijn. Daar waar de afscheiding is begonnen. De afscheiding die ooit bewust is neergezet om van een collectieve onbewuste universele liefde naar een collectieve bewuste universele liefde te groeien. De oerpijn, het zaad van oorsprong. Helemaal terug naar de oerknal. Daar waar er zwarte zaadjes vermengd werden met de lichte zaadjes. En net zoals het ego opgenomen wordt in onze hartruimte, kunnen we dan de donkere zaadjes helemaal opnemen in het licht, zodat ook deze zwarte stukjes niet meer op zichzelf staan en kwaad kunnen doen. Opgenomen in het licht geeft het een innerlijk bewustzijn zonder dat er nog aparte angststukken aanwezig zijn.

Illustratie van Luuk Barink

Hier zijn wij nu!!!!!
We zijn op dit moment in de tijd bij deze diepste versmelting aangekomen. Waar alles IS en waar alle pijn opgenomen wordt in het licht.

DE TOTALE VERSMELTING!
En dit is waar het over gaat. Iedereen zal dit punt bereiken. Iedereen in het eigen tempo. Nu deze nieuwe morfogenetische velden zijn ontstaan hoeven we ons er alleen nog maar bij aan te sluiten. Zelf kiezen wat onze waarheid is.
Nou, ik weet het wel...... En jij?

Per dag sluiten zich meer mensen bij de nieuwe velden aan, hierdoor wordt Gaia per ademteug lichter.

En uiteindelijk is dit de redding van Gaia!

Zullen we ons met zijn allen extra richten op de hoopvolle velden van de vijfde dimensie en verder?

In liefde geschreven vanuit mijn waarheid,
Jozette Robben

Dit artikel is geschreven: november 2015
Laatste wijziging: november 2018