Ziel en ware zelf, het onderscheid
Illustratie van Luuk Barink

Het onderscheid maken tussen de Ziel en het Ware Zelf is een belangrijk onderdeel van onze bewustzijnsgroei. Onderstaand geef ik hierover uitleg met de informatie die nu voor mij beschikbaar is.

Het Ware Zelf

Het Ware Zelf bestaat uit het Hogere Zelf en het Lagere Zelf. Het bestaat uit de stroom die we zijn op elk niveau. Niet alleen in ons fysieke lichaam, hier op Gaia, maar ook onze multidimensionale vormen en intermultidimensionale vormen.

Het is het samenkomen van verschillende Zelven.

Het Ware Zelf wordt weer herinnerd door de hoge liefdestrillingen die, vooral de laatste jaren, op Gaia aankomen. Deze liefde zorgt dat AL onze zelven gaan samensmelten en uiteindelijk in balans komen, waarna we verder blijven expanderen. Dit gaat niet vanzelf. De voorwaarde is dat we bereid zijn om innerlijk werk te verrichten en geregeld een stapje buiten de gevestigde maatschappij te zetten.

Verblijven in stilte met jezelf is een belangrijke, en vaak juist een moeilijke, voorwaarde. (zie artikel mediteren)

Het Ware Zelf bevat zowel het Hoge Zelf als het Lage Zelf.

Het Ware Zelf wordt ook wel Hoge Zelf genoemd. Echter we kunnen alleen volledig Zijn wanneer we ook accepteren dat lagere trillingen (het Lage Zelf) een opgelost deel van ons Zijn. Want als wij AL zijn dan kunnen we niets buitensluiten. Het is de balans die maakt dat de lagere trillingen opgenomen worden in de liefde, zodat er wel bewustzijn is op dit lage gebied maar er geen daden meer mee gepleegd worden.

De Ziel

Om in het verleden te overleven op Gaia moesten we voor een deel uit ons Ware Zelf stappen en een aspect van dit Ware Zelf aannemen: De Ziel.

Als Ziel incarneerden we op Gaia in een fysiek lichaam om daar weer opnieuw te expanderen en samen te smelten met het Ware Zelf.

Dit samensmelten met het Ware Zelf is vaak nog geblokkeerd.

In deze tijd zie je dat er velen zijn die blijven vasthouden aan de Ziel met de daarbij behorende zielscontracten met zielsverwanten. Dat is het leven vanuit Karma.

De Ziel is maar een aspect van Het Ware Zelf. Het is dit aspect dat maakte dat we op Gaia konden overleven. Echter nu is het belangrijk om dit verschil te gaan zien. Want we kunnen pas echt vanuit Dharma gaan leven, wanneer we onze Ziel en het daarbij behorende Ego opgenomen hebben als deeltje van het Ware Zelf.

De Ziel is te manipuleren en er is werkelijk in het verleden veel gemanipuleerd op allerlei manieren.

Wanneer weet je of je vanuit je Ware Zelf of Ziel leeft?

Je Ware Zelf expandeert door, iedere keer kom je weer op een nieuw level van bewustzijn. De Ziel kan blijven hangen in een waarheid zonder nieuwe, verhelderende en verruimende inzichten.

Mensen die hun spirituele pad volgen gaan meer intuïtie ontwikkelen. De heldere kwaliteiten worden meer. De valkuil kan zijn dat men denkt "klaar" te zijn en men richt zich meer op buiten dan op binnen. Het spirituele ego speelt dan op.

Voor ieder mens is het belangrijk om in stilte te zijn. Ook al zijn er duizend redenen om dit niet te doen...... Pas wanneer je iedere dag, zelfs enkele keren per dag, de verbinding met je hart maakt weet dat je dan pas echt stil bent en luistert wat jouw hart je te vertellen heeft. Tot er een moment komt dat je alleen nog maar vanuit het hart kunt leven.

DE WAARHEID GAAT ALTIJD VIA DE HARTRUIMTE.

Wanneer we het onderscheid gaan maken tussen leven vanuit de Ziel en vanuit het Ware Zelf gaan we dat ook werkelijk in ons fysieke lichaam voelen. Leven vanuit de ziel, met de daarbij behorende zielscontracten, voelen we voornamelijk vanuit onze basis chakra's: Het bekende onderbuikgevoel. Leven vanuit het hart geeft in eerste instantie werkelijk pijn in het hart door het ervaren van steken, hartkloppingen of een continue pijn die zeurend maar ook heel heftig kan zijn. En als we dan ook nog bezig zijn om de zielscontracten los te maken dan hebben we het over de donkere nacht voor de dageraad. Het diep reinigen van alle lichamen. Zit je hier en doet alles pijn, weet dan dat je volledig op koers ligt en wees dankbaar, hoe moeilijk dat ook kan zijn.

Valse helderziendheid vanuit de ziel en helderziendheid vanuit het Ware Zelf

Wanneer we nog op Aarde verblijven vanuit het zielsaspect dan lijkt het alsof dit klopt. Immers er zijn helderziende waarnemingen van overledenen en andere geesten. Dit kan waarheid zijn vanuit De Ziel. Hierop kan gemanipuleerd zijn van buitenaf. Er was immers belang bij om de mensen die een bewustzijnsgroei doormaakten te laten geloven dat ze als medium konden dienen vanuit helderziendheid. Echter deze helderziendheid kan gekoppeld zijn aan de 3D aarde, vanuit de ziel, de mind en het ego en van daaruit direct in verbinding met het derde oog. Mensen zijn geneigd om naar anderen te kijken die helderziend zijn als iemand die het wel weet. Voel altijd vanuit je hartruimte of de info resoneert. Dit geldt zowel voor de begeleider als voor de ontvanger.

De meest zuivere vorm van helderziendheid ontstaat pas vanuit een helder voelen. Door verbinding via het hart, vanuit je Ware Zelf komt er eerst een waarheid binnen via het gevoel en daarna ontstaan er beelden. Dit is een groot verschil met helderziendheid direct vanuit de mind. Ook al geven mediums boodschappen door die vanuit hun helderziendheid kloppen, het kan zijn dat deze vorm van informatie alleen het zielsaspect bevat en dus maar een deel van een grotere waarheid is.

Op onze reis naar Het Ware Zelf komt bijna iedereen dit stukje tegen. Blijf voelen of de Ziel jou nog in de greep heeft of dat je werkelijk in verbinding met Je Ware Zelf bent. Via deze weg leren we werkelijk het onderscheid kennen. Dat is een mooie les die we op Gaia mogen leren.

WE BLIJVEN EXPANDEREN, DE ZIEL WIL ONS VASTHOUDEN

De Ziel maakt dat de mensen vasthouden aan Gaia. Wanneer mensen na een leven, vanuit geestelijk en fysiek lijden, aan het eind komen en het fysieke lichaam verlaten dan kan het zijn dat we in de valse tunnels van licht terecht komen. Elk licht lijkt dan immers verbetering na het lijden. Wanneer we ons dan laten leiden, zonder werkelijk te voelen vanuit het hart, kan het zijn dat we in de valse lichtkamers terecht komen. We incarneren dan weer als Ziel in een fysiek lichaam met (opnieuw) het beperkte bewustzijn van de Ziel. Wanneer we echter na een leven op Gaia in verbinding met ons Ware Zelf komen te overlijden, kunnen we zien dat er meer keuzes zijn dan alleen de (valse) tunnels van licht, Hierdoor kunnen we werkelijk kiezen om los te komen van Gaia. En vanuit ons Zijn kan dan later opnieuw gekozen worden voor een incarnatie op Gaia maar dan wel een keuze vanuit de verbinding met ons Ware Zelf.

Illustratie van Luuk Barink

Voor mij was het een diepgaand proces van loslaten van zielsaspecten, voordat ik dit artikel kon schrijven. Ik dank Cobie de Haan enorm voor haar bijdrage hierin (www.denkmetjehart.blogspot.nl).

Door de vertalingen van de channelings van Karen Dover heb ik mijn weerstand kunnen overwinnen.

Hartegroet,
Jozette Robben

Dit artikel is geschreven: februari 2015
Laatste wijziging: november2015