Polyamorie op de Nieuwe Aarde

Dit artikel is een vervolg op mijn artikel "De Nieuwe Aarde en seksualiteit". In dit artikel leg ik de verschillende manieren uit, waarop polyamorie ervaren kan worden. Vanuit de oude Aarde energie en hoe dit ervaren wordt vanuit de nieuwe Aarde energie.

Wanneer liefde voor meerdere mensen, polyamorie, vanuit het hart geleefd wordt dan is dit een uiting van universele liefde.

De energie van de Nieuwe Aarde is nu volop beschikbaar op de Aarde. Er is nog wel veel dualiteit maar daarnaast kan er ook al geleefd worden vanuit de zuivere, nieuwe Aarde energie. In mijn vorige artikel heb ik uitgelegd hoe seksualiteit bedoeld is. Op de nieuwe Aarde wordt seksualiteit beleefd vanuit het hart en niet vanuit de onderpool, waarbij het gaat om lust.

Tegenwoordig is er steeds meer te vinden over polyamorie. De tijd is aan het veranderen. Het bewustzijnsveld, waarin polyamorie mag bestaan staat nu. En zoals dat iedere keer weer gaat met een nieuw bewustzijnsveld zijn er de barensweeën, voordat er een zuiver veld staat.

Ik heb een diep respect voor al die mensen die meehelpen om dit veld neer te zetten, waarbij vaak door diepe pijn heen gegaan moet worden om de oude energieën met betrekking tot seksualiteit, en in het bijzonder, polyamorie te transformeren. Een belangrijke taak hierin is er voor een grote groep jongeren. Deze jongeren zijn al zo sterk verbonden met de nieuwe Aarde energie dat het leven vanuit polyamorie voor hen de gewoonste zaak van de wereld is.

De weg van monogamie naar polyamorie

Hier begin ik met de uitleg van een verschoven bewustzijnsveld dat de meesten zich nog wel kunnen herinneren. Dat is het veld van waaruit het normaal was dat een meisje en jongen vanuit huis trouwden. Het was tot de jaren zestig van de vorige eeuw zo dat bijna niemand daarover twijfelde. Samenwonen was uit den boze. Langzamerhand zag je destijds dat er een nieuw bewustzijnsveld ontstond. Het veld dat nieuw neergezet werd was het bewustzijn dat men eerst ging samenwonen, voordat er getrouwd werd. Vooral de ouderen onder ons weten misschien nog wel hoe moeizaam dat ging. In die tijd gingen veel jongeren dan toch maar gewoon trouwen, omdat ze het vaak de ouders niet aan konden doen deze "schande". Het ontstaan van een nieuw bewustzijn gaat in eerste instantie vaak zeer moeizaam. Nu kunnen we ons bijna niet meer voorstellen dat mensen meteen gaan trouwen. Dat bewustzijnsveld is zo goed als verdwenen.

Dit is een mooi voorbeeld van een veranderend bewustzijn dat ontstaat onder invloed van nieuwe energieën die naar de Aarde zijn gekomen.

Monogamie... Het bewustzijn dat er maar één persoon is die de ware is. Die persoon daar moet je het je hele leven op allerlei manieren mee doen. Deze persoon moet op alle fronten jouw andere helft zijn. Een sprookje, vooral door de godsdiensten in het leven geroepen, die blijkbaar niet echt blijkt te werken.

Hoe vaak gaat dit fout als die ander toch niet op alle fronten de andere helft blijkt te zijn. Wanneer die ander ineens iemand tegenkomt waar hij/zij beter mee kan praten, mee kan dansen, mee kan wandelen, mee kan vrijen of wat er ook maar te bedenken is.

Vanuit de oude aarde-energie mag dat niet. Er zijn velen die al die dingen stiekem gaan doen, omdat ze weten dat het in de relatie eigenlijk niet kan. Vaak komt het dan uit met alle gevolgen van dien. Dan zijn er ook mensen die er voor uitkomen maar ook dan kan het er vaak niet zijn. Dan ontstaan er drama's, trauma's en verwijten binnen een relatie die eens zo mooi begon.

En dat is ontzettend jammer. Dit was nooit zo bedoeld. Monogamie is een oude Aarde-energie die denkt in tekorten. Wanneer je denkt in tekorten ontstaat er altijd pijn.

Ik zie dat, wanneer mensen vanuit monogamie leven, er op deze manier verschillende reacties ontstaan.

Er is de reactie van mensen die dit sprookje in stand houden door een deel van zichzelf afgesloten te houden, waardoor liefde niet verder kan stromen. Het gevolg is dat de levensenergie geen nieuwe bewustzijnsvelden kan aanboren en spirituele groei stagneert.

Ook is er een groep mensen die voelen dat er meer is en deze mensen gaan op onderzoek uit. Deze groep houdt voor een deel vast aan monogamie, omdat men nog niet weet hoe het anders moet maar kan eigenlijk al niet meer monogaam zijn. In deze groep ontstaan uiteindelijk vaak scheidingen in de monogame relatie.

Dan is er gelukkig een nieuwe groep mensen die weten dat polyamorie een natuurlijke staat van zijn is. Dat er naast een primaire levenspartner ruimte is voor allerlei vormen van liefdesuiting. Bij die mensen mag deze liefdesuiting er zijn. Er zijn uiteindelijk geen grenzen meer.

Stel je nu eens voor dat er een wereld bestond, waarin liefde met iedereen gedeeld mag worden.

Gewoon, omdat er voldoende voor iedereen is...…….

Welkom op de Nieuwe Aarde.....

Deze wereld, deze tijdlijn is nu beschikbaar.

Jij hoeft alleen maar de keuze te maken om vanuit die nieuwe tijdlijn te leven

De tijdlijn van de Nieuwe Aarde

NOVA TERRA

Volledig leven vanuit je hart, vanuit liefde. Blij kunnen zijn dat jouw partner ook liefde voor anderen voelt en dat jullie samen juist daardoor nog meer liefde voelen stromen.

DOOR LIEFDE TE DELEN WORDT LIEFDE ALLEEN MAAR MEER!

Dit is een kosmische wet die wij werkelijk gaan ervaren vanaf de vijfde dimensie.

Polyamorie vanuit een tekort

Zoals dit bij ieder nieuw bewustzijnsveld gebeurt, duurt het even voor een nieuw veld helemaal staat. Tot de derde dimensie is er ontzettend veel pijn gezet op seksualiteit. Dit is ontstaan, doordat seksualiteit los is komen te staan van liefde vanuit het hart. Seksualiteit werd (en wordt nog steeds) vaak beleefd vanuit de geslachtorganen. (zie mijn artikel: De nieuwe Aarde en seksualiteit). Alleen de daad, met daarbij een kortdurende ontlading, zijn dan belangrijk. Wanneer mensen vanuit lust seksualiteit beleven, zonder dat het hart meedoet, dan kan er geen zuivere polyamorie ontstaan. Dan gaat het opnieuw om lust. Het gaat er dan om dat er iets verkregen wordt van een ander voor een kort moment. Dit geeft een schijnvoldoening. Echter na dit moment komt er vooral meer leegte.

De mooiste seksuele ervaringen ontstaan,
wanneer het hart volledig geopend is.
De universele liefde kan dan maximaal, via het hart, stromen
en raakt de Seksuele Energie of Kundalini Energie aan.

Dit is een wezenlijk verschil met het uitwisselen van Seksuele Energie alleen vanuit de onderpool.


En juist dat hart volledig openen is vaak de grootste uitdaging voor de mens.

Zuivere Tantra is het verbinden vanuit het hart, daarna komen eventueel de Yoni (vagina) en Lingam (penis) in beeld. Mensen die spiritueel groeien ontdekken deze vorm van seksualiteit. Tantra kan een prachtige manier zijn om in de eigen kracht te gaan staan. Liefde voor jezelf voelen. Vanuit deze liefde ontstaat er een enorme levenskracht. Wanneer de levensenergie (seksuele energie) binnen jezelf kan stromen, waarbij je geen ander nodig hebt, dan ben je klaar voor de zuivere polyamorie die hoort bij de Nieuwe Aarde.

Wanneer jij en jouw partner krachtige en volledig zelfstandige individuen zijn, pas dan is er ruimte voor zuivere polyamorie.

Vaak zoeken mensen naar spanning, uitdaging buiten de relatie. Als dit gebeurt dan is dat altijd vanuit een tekort, een lege plek binnen het Zelf. Om die plek op te vullen heeft men dan iets van buiten nodig. Als de relatie niet meer voldoet, omdat de ander die pijnplek niet op kan vullen, ontstaan er vaak geheime relaties.

Niemand anders dan jijzelf kan de pijnplekken binnen het zelf helen en vullen met liefde.

Wanneer mensen zich spiritueel beginnen te ontwikkelen komt er nieuwe energie vrij, waardoor er ruimte is voor nieuw ontmoetingen. Dan lijkt het soms dat men een "soulmate" heeft gevonden. Vaak blijkt later dat deze soulmate dan alleen een tijdelijke schijnoplossing is voor een pijnplek binnen het Zelf dat nog niet geheeld is.

Eerst moeten alle blokkades, trauma's, energetische koorden en codes losgekoppeld zijn uit ons fysieke systeem, voordat er zuivere polyamorie kan ontstaan.

Zuivere polyamorie is het delen van liefde met meerdere mensen, omdat er simpelweg genoeg is voor meerdere mensen. Dit is een open, zuivere vorm van liefde die heel logisch is voor de mensen die dat punt hebben bereikt.

Wanneer jij klaar bent voor polyamorie dan heb je niemand nodig. Je hebt het geweldig met jezelf. Je kunt je heerlijk zelf vermaken en verblijft dus graag in het eigen energieveld zonder iedere keer uit te reiken.

En dan zijn er mensen die dat ook herkennen. Dat zijn mensen die je in de energie herkent, die jouw aanvullen ZONDER dat je hen nodig hebt. Als dan de energie die ontstaat tussen die mensen vrij mag stromen is dat de krachtigste vorm van levensenergie die er is.

De weg daar naartoe is vaak heftig. Immers, voordat je hier klaar voor bent mag er nog het één en ander omgezet worden in ons systeem. Alle pijnstukken binnen het Zelf moeten hiervoor omgezet worden. Als mensen reeds een relatie hebben dan kan dit een uitdagende reis zijn, waarbij praten, eerlijk zijn en vooral gevoelens delen van het grootste belang is. Samen bepalen of er misschien toch nog grenzen zijn en hoe polyamorie in een voorheen monogame relatie past.

Aangekomen in de energie van de vijfde dimensie mag de liefdesenergie altijd stromen, zonder grenzen. Vanuit blijdschap en overvloed!

En dan...……………… is er geen weg meer terug.

Een prachtig boek over de zoektocht binnen het nieuwe bewustzijn van polyamorie is het boek van Ageeth Veenemans: "Ik hou van twee mannen".

In Lak'ech (ik ben de andere jij)
Jozette

Dit artikel mag alleen in zijn geheel gedeeld worden.
Dit artikel is geschreven: 4 november 2018.
Laatste wijziging: 25 november 2018