Energetische koorden

Het ontstaan van energetische koorden en uitleg over het loskoppelen hiervan.

n deze tijd, waarin ons bewustzijn verruimt, worden velen zich ook bewust dat er blokkades in het systeem zitten. Het zijn blokkades die maken dat we soms niet kunnen groeien of dat een thema blijft hangen en dat we, door bepaalde situaties ieder keer opnieuw te ervaren, eerder naar beneden lijken af te glijden dan verder te groeien.

Een belangrijke blokkade die mensen tegen kunnen komen is een energetisch koord en vaak ook meerdere energetische koorden.

Om verder te kunnen groeien is het dan ook belangrijk om eerst deze energetische koorden los te koppelen, zodat we opnieuw samen kunnen smelten met ons Ware Zelf.

Ik merk dat er veel mensen zijn die op dit moment tegen dit thema aanlopen. Mensen zijn helemaal klaar met wéér datzelfde thema of dezelfde persoon die het mogelijk maakt dat men omlaag getrokken wordt. In dit artikel leg ik uitgebreid uit wat een energetisch koord eigenlijk precies is, hoe het is ontstaan en op welke manier het losgekoppeld kan worden.

Het bewust worden dat iets veroorzaakt kan zijn door één of meerdere energetische koorden is een belangrijke eerste stap. Wanneer er bewustzijn op zit dan is meteen de grootste stap al gezet en is het loslaten nog maar een kleinigheid.

Levensenergie of liefdesenergie

"The Inner Light"

Het is belangrijk dat onze eigen levensenergie of liefdesenergie door ons lichaam en onze aura stroomt. Hoe meer we zijn verbonden met de bron hoe beter deze energie stroomt in onze eigen unieke kleuren.

Het middelpunt van deze levensenergie ligt in onze eigen hartruimte. Dat is de plek waar ons eigen licht, groot of klein, aanwezig is. Dit licht wordt ook wel de Godsvonk genoemd.

Probeer maar eens je vinger op het onderste puntje van je hartchakra te leggen (zie het lichtpunt op de afbeelding hierboven). Dan maak je al meteen verbinding met dit licht, jouw eigen licht.

Wanneer dit licht maximaal straalt dan zie je dat eerst jouw eigen lichaam opgevuld wordt, daarna jouw aura en zo verder. Je kunt je voorstellen dat, wanneer jouw licht maximaal straalt er geen negativiteit binnen kan komen.

Wij zijn via ons hart verbonden met de Bron (God). En hoe sterker deze verbinding is, des te sterker ons licht straalt. En het is pas dan, wanneer ons eigen licht voldoende straalt, dat wij lichtwerk op de Aarde kunnen verrichten zonder er zelf last van te hebben.

Het opnemen van negativiteit

Er is veel chaos en negativiteit op Aarde op dit moment. Het goede nieuws is dat dit nodig is, zodat de Aarde hierna weer in een mooie balans kan komen. Het nadeel hiervan is dat veel mensen hier veel last van hebben en zichzelf soms een speelbal voelen, waarbij ze zichzelf kwijt raken.

De golvende lemniscaat

"Lemniscaat" 
Het middelpunt hoort in het hart te zijn.

Wanneer iemand in verbinding is met het Ware Zelf dan ligt het middelpunt van de lemniscaat in het hart. In het hart is onze eigen, onuitputtelijke bron, waarmee we verbonden zijn met de grote Bron/God.

Onze eigen bron dient schoon te zijn, zodat er maximaal licht kan stromen. Wanneer het licht maximaal stroomt dan raken de bogen van de lemniscaat enerzijds de Binnenzon in de Aarde en anderzijds de kosmische zon aan. Zowel de Binnenzon als de Kosmische Zon zijn gerelateerd aan de grote Bron/God. Indien onze eigen levensenergie zo sterk stroomt dan krijgen we door het aanraken van deze zonnen weer extra licht aangevoerd in ons systeem. Tevens ontstaan er dan ook mooie verbindingen om ons heen op de Aarde.

Op het moment dat de mens ertoe in staat is om zijn/haar eigen licht op deze manier te laten stralen dan wordt het licht neergezet op de Aarde.

"Het Innerlijke Licht dat naar buiten straalt"

Seksuele energie of Kundalini energie

"Een prachtige taak voor de mens:
Het verankeren van Het Licht"

Het bijzondere van het mens zijn is dat wij dit licht kunnen verankeren op Aarde met behulp van de Seksuele energie of Kundalini energie. Seksuele energie of Kundalini energie zorgt ervoor dat het Bronlicht in de materie kan worden verankerd.

Samenvattend: In eerste instantie is het belangrijk dat het eigen licht krachtig gaat stralen. Wanneer het licht sterker straalt dan wordt de Seksuele energie of Kundalini energie aangeraakt.

Wanneer we op dit punt beland zijn dan kan de Seksuele energie of Kundalini energie gaan stromen, zelfs zonder fysieke sex te hebben. Ergens onbewust weten we dit allemaal en zijn we hier altijd naar op zoek.

Hoe mooi is het dat vanuit jouw Ware licht je eigen Seksuele energie gaat stromen en jij het daarna kunt uitwisselen met iemand of meerderen die net zo liefdevol is of zijn als jij.*

"Seksuele energie/Kundalini energie stijgt op"

Seksuele energie/Kundalini energie gaat stromen

"Seksuele energie of Kundalini energie stijgt op"

De Seksuele energie of Kundalini energie ligt opgeslagen onder in onze rug. Indien deze energie aangeraakt wordt dan stijgt de energie, in de vorm van een (Chi) orgasme op.

Daarna ontstaat er een vortex van licht.

Naar deze staat van zijn is iedereen onderweg!

"Een vortex van licht"

Hierboven heb ik uitgelegd hoe we wezenlijk het licht kunnen verankeren op Aarde met behulp van de Seksuele energie of Kundalini energie. Hieronder leg ik uit hoe we blokkades in ons systeem kunnen loskoppelen. Dit hoef je niet alleen te doen. Er zijn mensen opgeleid om anderen te ondersteunen in dit proces.

In het eerste deel van dit artikel kon je lezen en zien hoe het energiesysteem van een mens eruit ziet als de energie maximaal stroomt. Helaas zijn er nog maar weinigen die deze balans al hebben bereikt. Het goede nieuws is dat we onderweg zijn en ons steeds meer bewust worden. Bewustzijn is de voorwaarde voor verandering en daar zijn velen nu mee bezig.

Hoe ontstaan koorden?

Wanneer het licht binnenin de mens gedimd is, kan de energie niet maximaal stromen. De Seksuele energie of Kundalini energie blijft slapen en de Binnenzon en Kosmische Zon worden niet meer bereikt. De eigen unieke lichtfrequentie met de eigen unieke kleur straalt minder en hierdoor kan er een vermenging ontstaan met een lagere frequentie dan de eigen licht-/liefdesfrequentie.

De prachtige lemniscaat, zoals weergegeven hierboven, krimpt en er komen onderbrekingen in de doorstroom. Ook de kleur wordt doffer. Op dat moment, wanneer jouw eigen systeem niet opgevuld is met het eigen licht, is het logisch dat iets anders die ruimte inneemt. En dit is dan ook het moment dat er energetische koorden bij jou aan kunnen haken. Eigenlijk geef je zelf het signaal naar de buitenwereld: "Neem maar wat van mij" "Ik gebruik het toch niet".

Helaas wordt op deze manier het vaakst juist de Seksuele energie weggehaald bij iemand. Ook kan het zijn dat er nog koorden uit vorige levens zitten. Er zijn veel mogelijkheden van koorden en/of andere blokkades.

Naast het "toelaten" van deze koorden kan het ook heel goed zijn dat jezelf ook koorden naar anderen hebt uitgegooid. Het aannemen en uitgooien van energetische koorden gebeurt meestal onbewust.

Tja, en als zo'n energetisch koord eenmaal vast zit dan verdwijnt het niet zomaar.

Energetische koorden kunnen door de fysieke dood heen blijven bestaan

Deze energetische koorden zijn zeer hardnekkig en kunnen veel pijn en verdriet geven. Wanneer iemand een koord heeft aangenomen van een ander en ook al is die persoon reeds lang uit jouw leven verdwenen dan nog kan het koord storend werken. Ineens vanuit het niets denk je aan die persoon of gebeurtenis. Het kan zijn dat die ander zich niet zo lekker voelt en opnieuw probeert om (meestal onbewust) bij jou de goede energie weg te halen. En zo word jij weer naar beneden getrokken in hetzelfde oude thema, in dezelfde oude pijn. Ook al leef je nog zo bewust, die koorden maken dat een mens iedere keer naar beneden getrokken kan worden.

"Samensmelting, hierdoor ontstaat een
Tsunami van licht"

Onvoorwaardelijke, universele liefde stroomt altijd, zonder koorden, van hart tot hart!

Zuivere liefde, rechtstreeks vanuit het hart versterkt de mens en trekt de mens nooit naar beneden. Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten die voldoende licht stralen dan zullen ze ervaren dat ze samen een nog groter veld van liefde neerzetten. Wanneer ze dan ook nog hun seksuele energie kunnen vermengen, ontstaat er een Tsunami van licht die de Aarde sterk ondersteunt in het genezingsproces.


Wanneer de één wel vanuit het hart kan Zijn en de ander niet dan zal degene met de laagste trilling gaan stijgen en degene met de hoogste trilling zal er vanuit liefde voor de ander kunnen zijn. Als katalysator om de trilling te helpen verhogen.

In het geval van Energetische koorden gooit de één een koord uit (de dader) en de ander staat dit toe (het slachtoffer). Dit is voor beiden niet goed. De dader leert zo nooit vanuit zijn/haar eigen licht te stralen en het slachtoffer leert zo niet om een gezonde begrenzing aan te geven en volledig de eigen ruimte in te nemen.

Dit is altijd een mooie les voor beiden. Ook hier geldt weer: De dader is tevens slachtoffer en het slachtoffer is tevens de dader. Prachtige lessen zijn hier te leren.

"Een prachtige taak:
Bewust een "katalysator"
kunnen zijn voor een ander.

"Nova Terra"
De stralende Nieuwe Aarde

Liefdevol loskoppelen

En opeens is er een bewustzijn dat zegt dat er koorden in ons systeem zitten. Soms zijn de koorden aangenomen en soms zijn ze uitgegooid. Het grootste deel van de koorden zijn onbewust geplaatst. Deze koorden zijn ontstaan vanuit een leegte binnen ons Zelf. Het is belangrijk om deze koorden niet te veroordelen. Immers er zat op het moment van afgifte of aanname nog geen bewustzijn op. Dit zijn prachtige leermomenten in een dualistische wereld.

Het enige wat je dan nog hoeft te doen is dit koord liefdevol los te maken en de plek, waar het koord zat, weer op te vullen met jouw eigen licht!

Natuurlijk lijkt dit gemakkelijker dan het soms is, daarom zijn er mensen die nu zover zijn dat ze kunnen ondersteunen in deze loskoppeling. Ook kunnen ze dan kijken naar andere vormen van blokkades die maken dat jouw licht niet maximaal kan stromen.

We leven NU in een prachtige tijd, waarin alles wat jij los wilt laten ook werkelijk losgelaten kan worden.

Mocht je nog vragen hebben of ondersteuning nodig hebben dan kun je contact met me opnemen.

Namasté,
Jozette Robben

* lees hierover ook mijn artikel De Nieuwe Aarde en Seksualiteit