IK BEN TEGENWOORDIGHEID

"IK BEN"

Saint Germain:
“Het ware begrip van de IK BEN tegenwoordigheid is het belangrijkste begrip, dat de mensen ooit kunnen hebben”.

In deze verkorte versie van “IK BEN” aanroepingen vind je krachtige zinnen die je kunnen helpen bij jouw transformatieproces.
Wanneer jij klaar bent om de God in jou terug te vinden dan zul je de kracht in deze aanroepingen voelen.

Begin iedere dag eens een aantal keren in jezelf of hardop te zeggen:
“IK BEN LIEFDE”
En kijk eens wat het met jou doet.

Voor meer informatie kun je me mailen en voor verdieping raad ik het volgende boek aan:
REDEVOERINGEN OVER DE “IK BEN TEGENWOORDIGHEID”.
GEDICTEERD AAN GODFRÉ RAY KING
DOOR
MEESTER SAINT GERMAIN

“Niets kan iemand in zo’n grote mate zegenen als het bewuste begrip van dit scheppende woord”.
IK BEN = DE VOLLE WERKING VAN GOD
Ik ben de weg, de waarheid en het leven = de erkenning van de enige macht:
God in actie, diep in jou.

Dankbaarheid tonen is zeer belangrijk om meer van het goede te creëren in het leven. Wanneer de Christusenergie gevoeld wordt spreek dan ook dank uit:
IK LOOF U EN IK AANVAARD HET LICHT VAN UW TEGENWOORDIGHEID, DE VOLLEDIGE IK BEN ACTIVITEIT!

"IK BEN"

Hieronder volgen een aantal aanroepingen voor de beginnende student:

Aanroeping van de IK BEN aan het begin van de dag/ Voor volmaakte omstandigheden:
MACHTIGE IK BEN TEGENWOORDIGHEID, KOM TEVOORSCHIJN.
IK BEVEEL DE IK BEN ZICHZELF TE BEVESTIGEN.
IK BEN HET VOLMAAKTE EVENWICHT, DAT ALLES BEHEERST.
IK BEN DE ENIGE INTELLIGENTIE EN TEGENWOORDIGHEID DIE HANDELT.

Om te erkennen dat alles ÉÉN is:
IK BEN HIER EN IK BEN DAAR EN IK BEN OVERAL.

Nog meer aanroepingen van de IK BEN:
IK BEN GOD IN ACTIE.
IK BEN WAT IK WENS TE ZIJN.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID.
IK BEN LIEFHEBBENDE NAASTENLIEFDE.
IK BEN DATGENE WAT IK WENS TE CREËREN.
IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN.
IK BEN STEEDS LIEFDEVOLLE GEHOORZAAMHEID AAN HET LICHT.
IK BEN DE OPEN DEUR, DIE NIEMAND KAN SLUITEN.
IK BEN HET VOLMAAKTE BEGRIP IN WERKING.
IK BEN DE VERLICHTING VAN IEDEREEN DIE NAAR ME KIJKT.
IK BEN DE ZUIVERE INSPIRATIE.
IK BEN DE ZUIVERE OPENBARING VAN ALLES WAT IK WENS TE WETEN.
IK BEN HET OPGESTANE WEZEN DAT IK NU WENS TE ZIJN.
IK BEN NU MIJN EEUWIGDURENDE BEVRIJDING VAN ALLE MENSELIJKE ONVOLMAAKTHEID.
IK BEN DE ENERGIE DIE IK BIJ ELKE HANDELING GEBRUIK.
IK BEN HET LICHT DAT ELKE CEL VAN MIJN WEZEN VERLICHT.
IK BEN MIJN KRACHT, MIJN VOLMAAKTE BEGRIP.
IK BEN DE WAARHEID, DIE MIJ NU VOLMAAKTE VRIJHEID SCHENKT.

Voor het oplaaien van de drievoudige Goddelijke vlam:
IK BEN HET SCHEPPENDE VUUR.

Voor het opladen van eten en drinken:
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE DIT WATER/VOEDSEL OPLAADT MET LEVENGEVENDE KRACHT. IK NEEM DIT VOLLEDIG IN MIJ OP. HET HERNIEUWT MIJN LICHAAM EN ZORGT VOOR VOLMAAKTE GEZONDHEID EN EEUWIGE JEUGD.

Bij gebrek aan energie:
IK BEN DE ONUITPUTTELIJKE ENERGIE EN INTELLIGENTIE, DIE MIJ ONDERSTEUNT.

Voor bescherming:
IK BEN DE BESCHERMENDE RING (OF GORDEL)…. OOK ROND EEN ANDER.
IK BEN ONOVERWINNELIJK BESCHERMD TEGEN ELKE ONVOLMAAKTE SUGGESTIE.

Bij de geringste verstoring/Bij disharmonie/valse spiritualiteit waar dan ook:
IK BEN DE ENIGE TEGENWOORDIGHEID DIE HIER HANDELT.
DOOR DE TEGENWOORDIGHEID DIE IK BEN ZAL DEZE ZAAK NU EN VOOR ALTIJD STOPPEN.
IK BEN HIER DEGENE DIE BEVEELT.
HIER! IK SLUIT MIJN DEUR, JIJ BLIJFT BUITEN!
IK BEN OPGEWASSEN TEGEN ELKE PLOTSELINGE VERSTORING.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE DOOR NIETS VERSTOORD KAN WORDEN.
IK BEN DE HEERSENDE TEGENWOORDIGHEID EN IK HOU MIJN BEWUSTZIJN HIEROP GERICHT.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE HARMONIE EN STILTE VAN HET EGO BEVEELT.
IK BEN DE VOLMAAKTE HARMONIE VAN MIJN GEDACHTEN, GEVOELENS EN HANDELINGEN.

Voor extra bescherming:
GOD BESTUURT DIT VLIEGTUIG, AUTO, FIETS ETC.
IK BEN DE BESCHERMENDE TEGENWOORDIGHEID.

Nadat iets besproken dient te worden:
IK BEN DE HARMONISCHE TEGENWOORDIGHEID DIE ALTIJD DOORDRINGT IN EENDER WELKE OMSTANDIGHEDEN.

Vergiffenis:
IK BEN DE WET VAN VERGEVING EN DE VERTERENDE VLAM VAN ELKE DISHARMONISCHE HANDELING VAN HET MENSEIJK BEWUSTZIJN.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN VERGIFFENIS IN DE GEEST EN HET HART VAN IEDER KIND VAN GOD.
IK BEN GODDELIJKE LIEFDE, DIE DE GEDACHTEN EN HET HART VAN ALLE MENSEN VULT.

Bij bezoek:
IK BEN DE ZUIVERE STRALING VAN GODDELIJKE LIEFDE. IK OMHUL DEZE MENSEN MET DIT GEWAAD WANNEER ZE KOMEN EN WANNEER ZE GAAN.
IK BEN DE VERLICHTING VAN DEZE KAMER.

Bij fysieke en emotionele ongemakken:
IK BEN DE ADEMHALING DIE EVENWICHT BRENGT.
IK BEN DE VOLMAAKTHEID VAN DEZE PERSOON.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN VOLMAAKTE GEZONDHEID.
IK BEN OP DIT OGENBLIK DE VERHEFFING VAN DIT FYSIEKE LICHAAM.
IK BEN DE VOLMAAKTE WERKING VAN ELK ORGAAN EN ELKE CEL IN MIJN LICHAAM.
IK BEN NU DE VOLMAAKTE GEZONDHEID IN ELK ORGAAN VAN MIJN LICHAAM.

Verzoek om veranderingen/ Om wensen te verwezenlijken:
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE WONDEREN VERRICHT IN ALLES WAT IK NODIG HEB.
IK BEN DE ENIGE TEGENWOORDIGHEID DIE IN MIJN LEEFWERELD HANDELT.

Om iets terug te vinden:
IK BEN HET INTELLIGENTE EN ALZIENDE OOG, DAT DIT VINDT.

Voor financiële overvloed:
IK BEN DE GODDELIJKE OVERVLOED, DIE IK IN HANDEN HEB OM VANDAAG TE GEBRUIKEN.

Het uitsluiten van menselijk verlangen:
IK BEN HET ZUIVERE DENKVERMOGEN VAN GOD.

Loslaten van een negatief patroon of gedachte:
IK BEN DE ENIGE TEGENWOORDIGHEID DIE HIER HANDELT.
DOOR DE TEGENWOORDIGHEID DIE IK BEN, ZAL DEZE ZAAK NU EN VOOR ALTIJD STOPPEN.

Voor ondersteuning van anderen:
IK BEN LIEFHEBBENDE NAASTENLIEFDE

Voor heling:
IK BEN DE ENIGE HELENDE TEGENWOORDIGHEID.
IK BEN HET LICHT DAT IEDERE MENS OP AARDE VERLICHT.
IK BEN BEKWAAM OM DIT TE DOEN.
IK BEN NU DE ZICHTBARE VERLICHTING DOORHEEN DIT LICHAAM.
IK BEN DAAR DE VOLMAAKTE MANIFESTATIE.

Voor het reinigen van kleding, huis etc.:
IK BEN HIER DE TEGENWOORDIGHEID, DIE MIJN KLEDING EN MIJN HUIS VOLMAAKT VLEKKELOOS HOUDT.

Voor het gaan slapen:
DOOR DE MACHTIGE KRACHT EN INTELLIGENTIE DIE IK BEN, HANDEL IK VERDER, TERWIJL MIJN LICHAAM SLAAPT.

Mail me voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namasté, Jozette

Een belangrijk Paasbericht!

11 april 2020

Een belangrijk bericht voor deze Paasdagen!

Lieve mensen,

HET IS NU!

Dat wat in 2012 in gang gezet is en wij allemaal min of meer gevoeld hebben, is nu werkelijk gaande!

Houd jullie focus op Nova Terra (de Nieuwe Aarde).

Niets anders is belangrijk deze dagen.

Ieder van ons is geholpen op zoveel verschillende manieren. Velen van ons hebben vaak gedacht dat “aardse” zaken, de afgelopen jaren, belangrijker waren dan onze ascensie.

NU is het echt de laatste kans om te kunnen ascenderen met Gaia.
Voel wat jij werkelijk wilt!

PAK DEZE KANS!

Laat me jouw ondersteunen, daar waar nodig.
Het is zo mooi aan de andere kant van de sluier.

IK HOU VAN JULLIE

Jozette
www.liefdesenergie.nl

Innerlijke morfogenetische velden
Illustratie 'The New' van Luuk Barink

Morfogenetische Velden.
Dit zijn de velden van bewustzijn, de velden van waarheid.
De mensen zijn verbonden met deze velden. Er zijn veel verschillende morfogenetische velden net zoals er veel verschillende waarheden zijn. Jouw waarheid komt van het morfogenetische veld waar jij mee verbonden bent.
En dit maakt dat nooit iets als absolute waarheid gezien kan worden. Simpelweg, omdat er veel waarheden zijn. Met welke morfogenetische velden ben jij verbonden? De velden van angst, pijn en drama van de 3D aarde of de velden van blijdschap en creatiekracht van de 5D aarde en verder.

Voorbeeld:
Tot de jaren zestig was het van het grootste belang dat een man en een vrouw gingen trouwen en dan pas samenwonen en aan kinderen begonnen. Het meeste wat daarbuiten viel werd als "fout" gezien. Men sprak er schande van als het anders ging. Het morfogenetische veld waar de meesten destijds mee verbonden waren was dit veld van waarheid.

Langzamerhand begonnen mensen een ruimer bewustzijn te krijgen en ontstond er een nieuwe waarheid. Die nieuwe waarheid was: eerst samenwonen en later trouwen. Er waren steeds meer mensen die zich gingen verbinden met dit nieuwe veld. En op het moment dat er een bepaald aantal mensen (de kritische massa) zich verbonden met dit nieuwe veld werd dit de meest aanvaarde waarheid. En nu zie je dat er langzamerhand weer nieuwe waarheden op dit thema ontstaan. Zo zal het altijd doorgaan, omdat er iedere keer weer nieuwe velden van waarheid in ons bewustzijn komen.

De eerste mensen die een nieuwe waarheid neerzetten worden vaak niet serieus genomen. Er wordt lacherig over gedaan, tot er een grotere groep mensen die nieuwe waarheid accepteren en het morfogentische veld van deze nieuwe waarheid groter wordt en het oude juist kleiner of verdwijnt. Dit wil niet zeggen dat het oude veld onjuist is. Het gaat er gewoon om met welk veld je jezelf verbindt.

Een valkuil binnen deze verschillende waarheden is dat mensen elkaar hun eigen waarheid op willen dringen. En dat kan nooit. Immers alles is waar. Vaak zie je juist dat ook mensen die een nieuw bewustzijnsveld aanboren zichzelf groter maken: Zij denken "het" te weten, ze hebben nieuwe informatie en dat is volgens hen juist.
Hier speelt het ego hoog spel!

Op ons spirituele pad veranderen we vaak van morfogenetische velden, omdat we expanderen en er steeds nieuwe waarheden komen. Wanneer we dit kunnen zien, kunnen we ook zien wanneer het ego nog een rol speelt.

Het ego komt thuis in het hart

Op ons pad naar huis komt er een moment, waarop we niet meer willen dat het ego en het hart aparte entiteiten zijn. We kunnen dan het ego bedanken voor al het harde werken en de deur van het hart open zetten, zodat het ego weer opgenomen kan worden in het hart.

Als een mens daar klaar voor is dan zie je een prachtige versmelting van het ego in de hartruimte. Het ego hoeft niet meer alleen te werken maar is weer opgenomen in het hart en kan vanuit het hart meewerken aan de balans. Dit gebeurt dan op een mooie manier met raadgevingen en niet vanuit overheersing. Is de mens zover dan ontstaat er een innerlijke rust.

Dit is een belangrijke stap op weg naar de versmelting met ons Totale Zelf.

Het kan wel zijn dat er, ondanks het versmelten van het ego met het hart, nog periodes komen, waarbij het lijkt of het ego het bestaan weer overneemt. Dit hoeft niet zo te zijn. Net zoals alles op macroniveau aanwezig is vinden we het ook op microniveau: We hebben morfogentische velden in de atmosfeer en er zijn innerlijke morfogentische velden die tussen onze eigen hersencellen bewegen. Met het versmelten van het ego zijn deze innerlijke morfogenetische velden nog niet opgelost. Het kan zijn dat jouw systeem zich opnieuw verbindt met deze innerlijke morfogenetische velden van angst, pijn en drama, terwijl het eigenlijk al opgelost is. Dit gebeurt dan nog vanuit gewoonte. Ons systeem was gewend om zich met de velden van pijn en dualiteit te verbinden en houdt dit in stand tot er een bewustzijn ontstaat om dit te veranderen.

Iedere keer wanneer je merkt dat je donkere gedachten krijgt, besef dan dat je jezelf hier alleen maar bewust van hoeft te zijn en vervolgens verbind je jezelf met de nieuwe innerlijke morfogentische velden van kleur. De mooie velden van de hogere dimensies.

Sylphs

In de atmosfeer worden we ons meer bewust van de elementalen die prachtig werk doen: De Sylphs, dit zijn prachtige "engelenwolken", transformeren de duale velden. Zo hebben we ook onze innerlijke elementalen. Onder andere de innerlijke sylphs die binnen onze hersenen de duale gedachten transformeren. Wanneer je merkt dat je oude, donkere gedachten hebt die de overhand dreigen te krijgen dan kun je de innerlijke Sylphs vragen om deze wolken van gedachten te transformeren. Op deze manier werken we steeds meer samen met de lichtwereld.

De versmelting met het Totale Zelf

De verandering van het bewustzijn van de morfogenetische velden die bij de lagere dimensies horen naar het bewustzijn van de hogere dimensies is een enorm schoonmaakproces. Het is alsof er met de hogedrukspuit op de cellen gespoten wordt om alles weer helder te krijgen. Ik heb vaker geschreven over de donkere periode voor de dageraad. Het is intens en vaak pijnlijk maar ook iedere keer weer verhelderend en de blijdschap die je voelt om steeds dichter bij het Totale Zelf te komen maakt dat het alles waard is geweest. Ook al voelt het vaak niet zo als je door een dichte wolk van reiniging heen gaat.

En dan ineens sta je recht tegenover de donkere kant van jeZelf. De diepste oerpijn. Daar waar de afscheiding is begonnen. De afscheiding die ooit bewust is neergezet om van een collectieve onbewuste universele liefde naar een collectieve bewuste universele liefde te groeien. De oerpijn, het zaad van oorsprong. Helemaal terug naar de oerknal. Daar waar er zwarte zaadjes vermengd werden met de lichte zaadjes. En net zoals het ego opgenomen wordt in onze hartruimte, kunnen we dan de donkere zaadjes helemaal opnemen in het licht, zodat ook deze zwarte stukjes niet meer op zichzelf staan en kwaad kunnen doen. Opgenomen in het licht geeft het een innerlijk bewustzijn zonder dat er nog aparte angststukken aanwezig zijn.

Illustratie van Luuk Barink

Hier zijn wij nu!!!!!
We zijn op dit moment in de tijd bij deze diepste versmelting aangekomen. Waar alles IS en waar alle pijn opgenomen wordt in het licht.

DE TOTALE VERSMELTING!
En dit is waar het over gaat. Iedereen zal dit punt bereiken. Iedereen in het eigen tempo. Nu deze nieuwe morfogenetische velden zijn ontstaan hoeven we ons er alleen nog maar bij aan te sluiten. Zelf kiezen wat onze waarheid is.
Nou, ik weet het wel...... En jij?

Per dag sluiten zich meer mensen bij de nieuwe velden aan, hierdoor wordt Gaia per ademteug lichter.

En uiteindelijk is dit de redding van Gaia!

Zullen we ons met zijn allen extra richten op de hoopvolle velden van de vijfde dimensie en verder?

In liefde geschreven vanuit mijn waarheid,
Jozette Weijkamp

Dit artikel is geschreven: november 2015
Laatste wijziging: november 2018

 

Hybride mensen

Ik draag deze tekst op aan Chris. Chris vertegenwoordigt voor mij de groep mensen die het op zich heeft genomen om in stilte Gaia te ondersteunen in het transformatieproces. Het is de groep mensen die niet erkend wordt door de maatschappij, omdat ze simpelweg niet mee kunnen in de oude structuren. Ondanks diep fysiek en geestelijk lijden kiezen ze er iedere dag opnieuw voor om, soms onbewust, deze belangrijke taak op zich te nemen.

Dank jullie wel!

In 2012 is de Nieuwe Aarde geboren. En vanaf 2015 zullen de mensen steeds meer wonderen gaan ervaren. Karma wordt Dharma, we laten uiteindelijk alle drama en lijden los. Medelijden verandert definitief in Mededogen. We gaan meer ervaren dat de mens die we op Aarde ervaren maar een deel is van het Ware Zelf. We krijgen meer toegang tot de andere Zelven en integreren deze in het fysieke lichaam. Sommigen ervaren dit al, velen gaan het binnenkort ervaren en er is ook een groep die nog wat langer nodig heeft om dit te ervaren.

We zijn allemaal onderweg. Ook in dit proces is iedereen gelijk. Soms zijn er stukken op het pad die langzaam gaan, terwijl het bij anderen sneller lijkt te gaan. En dan ineens merk je dat je alleen loopt op jouw pad en de anderen achter je gelaten hebt.

Het doet er niet toe! De ene leeft tien levens in een bepaalde fase en de ander doet er langer of juist korter over. Ook zijn er mensen, zoals Chris, die helpen omzetten, zodat anderen verder kunnen. Dit zijn de menselijke engelen die weer meer gezien gaan worden, wanneer het collectieve bewustzijn verder groeit. Deze Meesters werken veel in stilte....

Het Totale Zelf bestaat uit multidimensionale zelven en dat is pas het begin, daarna herinneren we ons weer onze Intermultidimensionale Zelven.

De mensen die toegang hebben tot delen van hun Ware Zelf bemerken dat ze graag in stilte contact maken met de verschillende dimensies. Het is te vergelijken met een prachtig toneelstuk, iedere keer komen er weer nieuwe scenes. Je kunt niet meer stoppen met kijken, omdat het zo ontroerend, spannend, emotioneel, eng, liefdevol, enz. is.

Dit "toneelstuk" kan niet tippen aan iets dat je ooit gezien of gelezen hebt. De reden daarvan is dat het om JOUW Ware Zelf gaat.

De herverbinding met ons Ware Zelf, de informatie uit de Akasha kronieken die weer beschikbaar is, de aanpassingen binnen ons menselijke DNA, het is allemaal mogelijk op de Nieuwe Aarde, Nova Terra.

En iedere keer wanneer we tegen een innerlijke onrust of emotie aanlopen zegt dit iets over ons eigen Zelf. Soms snappen we niet waar deze onrust of emoties vandaan komen en hebben we leraren nodig die ons begeleiden in onze processen en het loslaten van (fysieke) blokkades. We zullen echter meer en meer op onze eigen intuïtie afgaan en merken dat we minder uit de buitenwereld nodig hebben. Hoe meer we onze liefdesenergie en levensenergie kunnen laten stromen des te makkelijker de toegang is tot ons Ware Zelf.We ervaren dat we alles binnenin onze stroom vinden en hierdoor hebben we minder prikkels, voeding, therapieën en bevestigingen van buiten ons Zelf nodig. Alles is binnen in ons eigen systeem beschikbaar. De uitwisselingen die er dan zijn die zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid.

De belangrijkste voorwaarde om als MENS deze liefdesstroom en levensenergie te laten stromen is om goed geaard te zijn. (zie mijn artikel Mediteren).

Van hybride naar mens

De mens is weer op weg om volledig in balans te komen met de eigen lichttrilling, de bron, Het Al (God). De laatste jaren is er meer bewustzijn gekomen op de inmengingen van galactische rassen met een andere (lagere) lichttrilling dan de mens. Er zijn veel manipulaties uitgevoerd zoals het plaatsen van implantaten, firewalls, DNA structuren wissen en weghalen van menselijk sperma en eicellen of juist het plaatsen van gemengde embryo's. Ook zijn er codes geplaatst die bewustzijnsgroei tegenhouden. Op deze manier zijn er allerlei inmengingen ontstaan. Deze blokkades in de stroom van onze eigen liefdesenergie kunnen nu langzamerhand gezien worden. Dit bewustzijn is een belangrijke stap naar het herinneren van ons Ware Zelf.

Wanneer de mens ervoor kiest om volledig vanuit de goddelijke liefdestrilling te gaan leven dan zullen deze blokkades getransformeerd, getransmuteerd of losgekoppeld moeten worden.

Van buiten zien we er als mens uit. Mensen vragen zich vaak af hoe het toch mogelijk is dat het ene lichaam een machine lijkt en de ander fysiek tot niets in staat is. De ene mens veel empathie heeft en de ander niet weet wat dat is en in staat is om doelbewust te moorden.

Wie weet eigenlijk hoe een mens eruit ziet die 100% in balans is?

Op ons pad richting de balans komen we blokkades tegen die omgezet worden. Ook komen we entiteiten tegen die losgelaten mogen worden. Vaak lossen dingen ook als vanzelf op wanneer de trilling meer richting liefde gaat.

Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met de hybriden?
En dan bedoel ik hier de mensen die ontstaan zijn door vermenging met de galactische rassen met een lagere liefdestrilling. Ik geloof dat de meesten onder ons wel een bepaalde vermenging hebben. Wanneer dit minimaal is dan kan dit stuk relatief makkelijk getransformeerd, getransmuteerd of losgekoppeld worden. Dit kan door verbinding te maken met de bron en deze zuiverende, helende energieën (Elohim) in te zetten. Het bewustzijn krijgen op deze vermenging is het allerbelangrijkst! Dan kan de verbinding losgekoppeld worden en zal uiteindelijk op DNA niveau de genezing plaats vinden.

'Transitie' door Luuk Barink

Vanuit mijn bewustzijn zie ik bij de menselijke energie de regenboogkleuren met wit en gouden licht. Wanneer er een inmenging met o.a. de Zeta's of Anunaki is geweest dan zie ik vanuit deze inmengingen zwarte, aluminium of glasachtige plekken op het DNA. Dit is dan ook werkelijk terug te vinden binnen het fysieke lichaam met de daarbij behorende specifiek klachten. De psychopaten of ook wel geesteloze mensen genoemd hebben zoveel zwart dat ze niet snel het bewustzijn krijgen om het zwart te transmuteren naar kleur. De mensen die wel kunnen zien dat er een vermenging binnen hun systeem zit die kunnen dit stuk nu omzetten, omdat hiervoor nu de mogelijkheden beschikbaar zijn.

Er staan nu mensen klaar om dit proces te begeleiden. Blijf daarbij altijd goed voelen wat jouw waarheid is! Alleen jij weet, vanuit jouw verbinding met het Ware Zelf, wat goed voor jou is.

Ik besef dat we pas aan het begin staan van dit enorme bewustzijn. Dit bewustzijn dat ervoor zorgt dat Gaia, de natuur, het dierenrijk en de mens weer in balans komen.

Namasté,
Jozette

Dit artikel is geschreven: december 2014
Laatste wijziging: november 2016

De Bron(God) is geen religie, De Bron(God) is geen illusie
Illustratie van Luuk Barink

God is een woord dat door veel mensen gemeden wordt. We gebruiken liever woorden zoals "de Bron", "Liefde" of "AL". Dit heeft te maken met de weerstand tegen religie die steeds gevoeld wordt bij het woord God. De religie, welke religie dan ook, die een Goeroe bovenaan zet en die de mannelijke energie en vrouwelijke energie op verschillende niveaus plaatst.

Het beseffen dat religies meer kapot hebben gemaakt dan opgebouwd, is een groter wordend bewustzijn en men wil zich hiervan distantiëren.

Maar juist nu, in deze tijd, waarin de sluiers opgeheven worden is het goed om God weer helemaal te herinneren zoals het er in de zuiverste zin IS.

God is geen enkele religie, maar God is ook geen illusie!

God kent geen Goeroe

Of het nu gaat om de Dalai Lama of de Paus elke religie kent een goeroe. Er lijkt een groot verschil te zitten tussen bijvoorbeeld het Hindoeïsme en de Islam. Echter de enige verschillen binnen deze religies zijn de bewustzijnsverschillen. Net zoals wij, mensen, wakker worden in de lagere dimensies om richting het licht te groeien en een groter bewustzijn te krijgen, zo zie je ook dat er binnen de religies een ontwakingsproces is. Aan de zwaarte van een religie kun je het bewustzijnsniveau herkennen. God is niet zwaar, God is licht!

Sommige religies zijn lichter dan anderen. Iedere keer wordt echter dezelfde frequentie (de rode draad) aangeraakt. En deze frequentie is dat God straft en dat God buiten ons te vinden is. En iedere keer weer zet een religie ons op het spoor verder van God af in plaats van het vinden van God binnenin ons Zelf, het spoor naar God toe.

Bij elke religie spelen (spirituele) ego's een rol en komt er nog ongelijkheid voor.

God is niet te vinden in een religie. God is alleen te vinden binnenin ons Zelf, door het opnieuw laten stromen van het Goddelijke licht via het Gouden Koord en onze eigen Godsvonk weer te laten stralen.

En natuurlijk zijn er leraren die een wijsheid bezitten waar anderen van kunnen leren. Het verschil met een Goeroe is dat het bij leraren altijd om een uitwisseling gaat. Een zuivere leraar zet zichzelf nooit boven een leerling maar doet juist zijn uiterste best om gelijkwaardigheid na te streven. Pas wanneer een leraar dit helder heeft spreken we van een Meester. Iedere uitwisseling tussen een leerling en een Meester is een gelijkwaardige uitwisseling. En altijd leert ook de Meester hier weer van. We zijn immers nooit uitgeleerd.

We zijn allemaal vonken die van God afkomstig zijn. Wij, met zijn allen, zijn oorspronkelijk één. Maar wat houdt dat één zijn nu eigenlijk precies in? Het is vaak moeilijk om dit in woorden uit te drukken, omdat we vanuit de verbinding met ons Hogere Zelf voelen wat klopt en dit willen vertalen in menselijke woorden. En het zijn juist deze menselijke woorden die tekort schieten, wanneer het gaat om het uitleggen van God.

De prachtige Godsvonken daalden bewust af om verschillende redenen. De belangrijkste reden was om op deze manier te ervaren hoe het zou zijn om langzaam bedekt te worden met de sluiers van vergetelheid en alleen door dit Zelf te ervaren kon er vanuit collectief onbewuste liefde de individuele en daarna de collectief bewuste liefde ontstaan.

Vanuit God daalden we af door de verschillende dimensies naar de laagste dimensies. Om alles te ervaren, alles te vergeten, alles ook weer langzaam te herinneren. En bij het afdalen kwam er per dimensie een dichtere sluier over ons heen. Het was ook niet mogelijk om in de diepste lagen af te dalen met het Totale Zelf want dan zouden we "doorbranden".

Als we het ons visualiseren dan zien we vanuit God een lijn lopen door de verschillende dimensies heen, de werelden van (in willekeurige volgorde) de Elohims, Aartsengelen, Engelen, Opgestegen meesters, Natuurwezens, het Dierenrijk, het Plantenrijk, de Mineralen en de tweelingverbindingen. En we zakten steeds verder tot er nog maar een deeltje overbleef: De Ziel.

De Ziel heeft vele levens op aarde geleefd om in de zwaarste verdichting ervaringen op te doen. (1)

De verbinding met God bleef altijd via het Gouden Koord

Ook al was het licht niet meer te voelen, omdat er teveel sluiers overheen zaten. Dit lichtje zat altijd nog in ons. Het was lange tijd niet te zien maar het was er wel.

En door alle lagen heen was er naast dit lichtje een Gouden Koord die de verbinding met God in stand hield. Het Gouden Koord zat, vergelijkbaar met een navelstreng in de fysieke wereld, aan ons vast. Het was lange tijd niet te zien of te voelen. Er zaten blokkades (codes) op, zodat het gouden licht er niet doorheen kon.

Voel eens bij jezelf: Zit er ter hoogte van je hartchakra op je rug een pijnplek? Dan kan het heel goed zijn dat jouw Gouden Koord in beweging komt.

Het is te vergelijken met de menselijke navelstreng maar het energetische Gouden Koord zit ter hoogte van het hartchakra.

Wanneer we naar de verticale lijn vanaf God door de verschillende dimensies heen kijken zien we in eerste instantie nog de Hogere dimensies waar we de verbinding met ons Hogere Zelf voelden. Tijdens het zakken door de dimensies splitsten we ons op in nog meer verschillende vonken (het afscheid nemen van onze tweelingdelen). En naarmate we verder zakten gingen we steeds meer eenzaamheid ervaren. Tot we bij de lagere dimensies aankwamen en ons Zelf helemaal vergaten. Het contact met onze Godsvonk kwijt raakten. Het Gouden Koord geblokkeerd werd. Heel diep daalden we af. We hebben daderstukken ervaren, daarnaast ook het slachtofferschap ervaren. (2)

Onze ziel, het deel dat alleen maar op aarde kon incarneren in de lagere dimensies, werd gevangen genomen. (1)

En dit zou eindeloos doorgegaan zijn tot Gaia definitief vernietigd zou zijn.

Echter er kwam van alle kanten hulp om onze lichtjes weer op te laten lichten en Gaia te redden.

Er kwam hulp van buitenaf, van de begeleiders uit de lichtwereld. Ook was er een grote groep lichtvonken die speciaal voor deze taak afdaalden naar Gaia. Ze werden ook versluierd maar raakten niet zozeer verstrikt in het wiel van Karma dat ze hun eigen lichtvonk vergaten. Hierdoor konden ze het licht verankeren op Gaia, waardoor er een nieuwe energie ontstond en anderen langzaam begonnen te ontwaken.

De samenwerking die vanuit de lichtwereld kwam is gelukt! Het licht is nu alweer zo sterk aanwezig dat Gaia zal overleven!

En langzaam klimmen we weer omhoog. Ons lagere Zelf meenemend naar de Hogere lagen. En tijdens dit klimmen wordt alles uitgewerkt, inzichten verkregen, lessen geleerd. Allemaal om het Goddelijke bewustzijn te dienen.

En nu in deze tijd zijn we op het punt beland, waarop we het Lagere Zelf geïntegreerd hebben in het Hogere Zelf. En ook nu ervaren we langzamerhand weer dat het licht door het Gouden Koord onze energiesystemen binnenstroomt om te helpen de balans verder te herstellen. Al onze Zelven inclusief het Goddelijke Zelf zorgt voor een perfecte balans. En dit in een menselijk lichaam te mogen ervaren is nu nog niet in een menselijke taal uit te drukken.

Deze liefde van God, het Goddelijke Zelf wordt weer vermengd met ons Ware Zelf (Hogere en Lagere Zelf samen) om zo het Totale Zelf te Zijn.

De codes die op het Gouden Koord zijn geplaatst kunnen zeer hardnekkig zijn en ons iedere keer weer terugwerpen. Geef niet op!

De verradelijke codes (blokkades) op het Gouden Koord

Iedereen heeft wel een zwakke plek in het lichaam. Een plek die opspeelt bij overbelasting, hormonaal disfunctioneren of door onjuiste voeding. Daarnaast zijn er codes geplaatst op het Gouden Koord, zodat bij bewustzijnsgroei deze zwakke plek ook getriggerd wordt. De mens wordt dan op het verkeerde been gezet. Men denkt dan te moeten stoppen met juist hetgeen wat voelt als waardevol. Ook hierbij blijft het belangrijk om vanuit het hart te voelen wat klopt, wat wil de pijn mij zeggen.

De migrainecode

Persoonlijk ervaar ik nog steeds de migrainecode op het Gouden Koord. Toen ik me hier nog niet bewust van was dacht ik altijd dat mijn migraine door overbelasting kwam, teveel stress, hormonale wisselingen, verkeerde voeding en dergelijke. Hierdoor gaf ik mezelf de schuld van deze migraine-aanvallen. Ik had waarschijnlijk iets verkeerd gedaan. Ook dit was nog een deel van de illusie.

Nu weet ik dat naast deze redenen van een migraine-aanval de meest belangrijke reden van zo'n aanval is dat ik juist wel op de goede weg ben. Immers wanneer ik op koers lig dan worden de codes in werking gezet om me tegen te houden.(1)
(hoe kun je een mens afhouden van zijn/haar levenstaak!).

Nu probeer ik hierom te lachen en me niet tegen te laten houden door welke blokkade dan ook. En ik weet dat na verloop van tijd, juist daardoor, deze laatste hardnekkige codes zullen transmuteren. De rode (pijn)draad zit diep verankerd in de stof en in de lineaire tijd moeten we daarom ook geduld hebben tot deze pijnen helemaal getransmuteerd zijn op het diepste celniveau. In de energie kan het al getransformeerd zijn maar de materie is trager.

Houd vertrouwen en blijf iedere keer weer in je eigen waarheid geloven!

Wat voor mij de migrainecode is kan voor een ander een andere ziekte zijn of een angst die omhoog komt. Besef dat het niet altijd iets over jouw Zelf zegt, het kan gemanipuleerd zijn!

Christus is terug op Gaia!

In deze tijd komt Christus terug op aarde zoals in alle religies wordt voorspeld. Christus komt echter niet op de manier terug zoals de religies vertellen. Christus komt terug via de mensen. Door het Gouden Licht weer te laten stromen via het Gouden Koord en onze Godsvonk weer te laten stralen, wordt God opnieuw geboren in onze harten. En al die mensen die dat ervaren mogen Christus achter hun naam zetten! Liefde en Respect voor Al wat is op Gaia.

En vanuit deze hernieuwde verbinding zullen we verder gaan met het neerzetten van Nova Terra!

Voel de vreugde van deze herenigingen, voel de blijdschap van het mee creëren.

We zijn daar NU.

Vanuit mijn Ware Zelf voor zover daar nu toegang toe is geschreven.
Dit artikel is geschreven:28 mei 2015
Laatste wijziging: november2015

Veel dank gaat uit naar de menselijke Meesters om me heen.

Namasté,
Jozette

1) Zie mijn artikel: "Ziel en Ware Zelf, het onderscheid".
2) Zie mijn artikel: "De nieuwe aarde en seksualiteit".

Bereikbaarheid

 • Ma - 09.00 - 17.00u
 • Di - 09.00 - 17.00u
 • Wo - 09.00 - 17.00u
 • Do - 09.00 - 17.00u
 • Vr - 09.00 - 17.00u

Locatie

Contact

 • Jozette Weijkamp
 • Diergaarde 9
 • 7071 WV ULFT
 •  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 •  T: 0315 68 41 43
 •  M: 06 12 80 14 87
Back to Top

© 2019 Pixelview Studios