Een belangrijk Paasbericht!

Een belangrijk bericht voor deze Paasdagen!

Lieve mensen,

HET IS NU!

Dat wat in 2012 in gang gezet is en wij allemaal min of meer gevoeld hebben, is nu werkelijk gaande!

Houd jullie focus op Nova Terra (de Nieuwe Aarde).

Niets anders is belangrijk deze dagen.

Ieder van ons is geholpen op zoveel verschillende manieren. Velen van ons hebben vaak gedacht dat “aardse” zaken, de afgelopen jaren, belangrijker waren dan onze ascensie.

NU is het echt de laatste kans om te kunnen ascenderen met Gaia.
Voel wat jij werkelijk wilt!

PAK DEZE KANS!

Laat me jouw ondersteunen, daar waar nodig.
Het is zo mooi aan de andere kant van de sluier.

IK HOU VAN JULLIE

Jozette
www.liefdesenergie.nl

Verbinding en samen Zijn is nog nooit zo belangrijk geweest als op dit moment. Daarom heb ik besloten om vaker een samen Zijn te organiseren. Iedereen die hier behoefte aan heeft kan zich aanmelden. Je kunt er fysiek maar ook energetisch bij Zijn. Voel wat het beste bij jou past, alles is goed.

IK BEN TEGENWOORDIGHEID

"IK BEN"

Saint Germain:
“Het ware begrip van de IK BEN tegenwoordigheid is het belangrijkste begrip, dat de mensen ooit kunnen hebben”.

In deze verkorte versie van “IK BEN” aanroepingen vind je krachtige zinnen die je kunnen helpen bij jouw transformatieproces.
Wanneer jij klaar bent om de God in jou terug te vinden dan zul je de kracht in deze aanroepingen voelen.

Begin iedere dag eens een aantal keren in jezelf of hardop te zeggen:
“IK BEN LIEFDE”
En kijk eens wat het met jou doet.

Voor meer informatie kun je me mailen en voor verdieping raad ik het volgende boek aan:
REDEVOERINGEN OVER DE “IK BEN TEGENWOORDIGHEID”.
GEDICTEERD AAN GODFRÉ RAY KING
DOOR
MEESTER SAINT GERMAIN

“Niets kan iemand in zo’n grote mate zegenen als het bewuste begrip van dit scheppende woord”.
IK BEN = DE VOLLE WERKING VAN GOD
Ik ben de weg, de waarheid en het leven = de erkenning van de enige macht:
God in actie, diep in jou.

Dankbaarheid tonen is zeer belangrijk om meer van het goede te creëren in het leven. Wanneer de Christusenergie gevoeld wordt spreek dan ook dank uit:
IK LOOF U EN IK AANVAARD HET LICHT VAN UW TEGENWOORDIGHEID, DE VOLLEDIGE IK BEN ACTIVITEIT!

"IK BEN"

Hieronder volgen een aantal aanroepingen voor de beginnende student:

Aanroeping van de IK BEN aan het begin van de dag/ Voor volmaakte omstandigheden:
MACHTIGE IK BEN TEGENWOORDIGHEID, KOM TEVOORSCHIJN.
IK BEVEEL DE IK BEN ZICHZELF TE BEVESTIGEN.
IK BEN HET VOLMAAKTE EVENWICHT, DAT ALLES BEHEERST.
IK BEN DE ENIGE INTELLIGENTIE EN TEGENWOORDIGHEID DIE HANDELT.

Om te erkennen dat alles ÉÉN is:
IK BEN HIER EN IK BEN DAAR EN IK BEN OVERAL.

Nog meer aanroepingen van de IK BEN:
IK BEN GOD IN ACTIE.
IK BEN WAT IK WENS TE ZIJN.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID.
IK BEN LIEFHEBBENDE NAASTENLIEFDE.
IK BEN DATGENE WAT IK WENS TE CREËREN.
IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN.
IK BEN STEEDS LIEFDEVOLLE GEHOORZAAMHEID AAN HET LICHT.
IK BEN DE OPEN DEUR, DIE NIEMAND KAN SLUITEN.
IK BEN HET VOLMAAKTE BEGRIP IN WERKING.
IK BEN DE VERLICHTING VAN IEDEREEN DIE NAAR ME KIJKT.
IK BEN DE ZUIVERE INSPIRATIE.
IK BEN DE ZUIVERE OPENBARING VAN ALLES WAT IK WENS TE WETEN.
IK BEN HET OPGESTANE WEZEN DAT IK NU WENS TE ZIJN.
IK BEN NU MIJN EEUWIGDURENDE BEVRIJDING VAN ALLE MENSELIJKE ONVOLMAAKTHEID.
IK BEN DE ENERGIE DIE IK BIJ ELKE HANDELING GEBRUIK.
IK BEN HET LICHT DAT ELKE CEL VAN MIJN WEZEN VERLICHT.
IK BEN MIJN KRACHT, MIJN VOLMAAKTE BEGRIP.
IK BEN DE WAARHEID, DIE MIJ NU VOLMAAKTE VRIJHEID SCHENKT.

Voor het oplaaien van de drievoudige Goddelijke vlam:
IK BEN HET SCHEPPENDE VUUR.

Voor het opladen van eten en drinken:
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE DIT WATER/VOEDSEL OPLAADT MET LEVENGEVENDE KRACHT. IK NEEM DIT VOLLEDIG IN MIJ OP. HET HERNIEUWT MIJN LICHAAM EN ZORGT VOOR VOLMAAKTE GEZONDHEID EN EEUWIGE JEUGD.

Bij gebrek aan energie:
IK BEN DE ONUITPUTTELIJKE ENERGIE EN INTELLIGENTIE, DIE MIJ ONDERSTEUNT.

Voor bescherming:
IK BEN DE BESCHERMENDE RING (OF GORDEL)…. OOK ROND EEN ANDER.
IK BEN ONOVERWINNELIJK BESCHERMD TEGEN ELKE ONVOLMAAKTE SUGGESTIE.

Bij de geringste verstoring/Bij disharmonie/valse spiritualiteit waar dan ook:
IK BEN DE ENIGE TEGENWOORDIGHEID DIE HIER HANDELT.
DOOR DE TEGENWOORDIGHEID DIE IK BEN ZAL DEZE ZAAK NU EN VOOR ALTIJD STOPPEN.
IK BEN HIER DEGENE DIE BEVEELT.
HIER! IK SLUIT MIJN DEUR, JIJ BLIJFT BUITEN!
IK BEN OPGEWASSEN TEGEN ELKE PLOTSELINGE VERSTORING.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE DOOR NIETS VERSTOORD KAN WORDEN.
IK BEN DE HEERSENDE TEGENWOORDIGHEID EN IK HOU MIJN BEWUSTZIJN HIEROP GERICHT.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE HARMONIE EN STILTE VAN HET EGO BEVEELT.
IK BEN DE VOLMAAKTE HARMONIE VAN MIJN GEDACHTEN, GEVOELENS EN HANDELINGEN.

Voor extra bescherming:
GOD BESTUURT DIT VLIEGTUIG, AUTO, FIETS ETC.
IK BEN DE BESCHERMENDE TEGENWOORDIGHEID.

Nadat iets besproken dient te worden:
IK BEN DE HARMONISCHE TEGENWOORDIGHEID DIE ALTIJD DOORDRINGT IN EENDER WELKE OMSTANDIGHEDEN.

Vergiffenis:
IK BEN DE WET VAN VERGEVING EN DE VERTERENDE VLAM VAN ELKE DISHARMONISCHE HANDELING VAN HET MENSEIJK BEWUSTZIJN.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN VERGIFFENIS IN DE GEEST EN HET HART VAN IEDER KIND VAN GOD.
IK BEN GODDELIJKE LIEFDE, DIE DE GEDACHTEN EN HET HART VAN ALLE MENSEN VULT.

Bij bezoek:
IK BEN DE ZUIVERE STRALING VAN GODDELIJKE LIEFDE. IK OMHUL DEZE MENSEN MET DIT GEWAAD WANNEER ZE KOMEN EN WANNEER ZE GAAN.
IK BEN DE VERLICHTING VAN DEZE KAMER.

Bij fysieke en emotionele ongemakken:
IK BEN DE ADEMHALING DIE EVENWICHT BRENGT.
IK BEN DE VOLMAAKTHEID VAN DEZE PERSOON.
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN VOLMAAKTE GEZONDHEID.
IK BEN OP DIT OGENBLIK DE VERHEFFING VAN DIT FYSIEKE LICHAAM.
IK BEN DE VOLMAAKTE WERKING VAN ELK ORGAAN EN ELKE CEL IN MIJN LICHAAM.
IK BEN NU DE VOLMAAKTE GEZONDHEID IN ELK ORGAAN VAN MIJN LICHAAM.

Verzoek om veranderingen/ Om wensen te verwezenlijken:
IK BEN DE TEGENWOORDIGHEID DIE WONDEREN VERRICHT IN ALLES WAT IK NODIG HEB.
IK BEN DE ENIGE TEGENWOORDIGHEID DIE IN MIJN LEEFWERELD HANDELT.

Om iets terug te vinden:
IK BEN HET INTELLIGENTE EN ALZIENDE OOG, DAT DIT VINDT.

Voor financiële overvloed:
IK BEN DE GODDELIJKE OVERVLOED, DIE IK IN HANDEN HEB OM VANDAAG TE GEBRUIKEN.

Het uitsluiten van menselijk verlangen:
IK BEN HET ZUIVERE DENKVERMOGEN VAN GOD.

Loslaten van een negatief patroon of gedachte:
IK BEN DE ENIGE TEGENWOORDIGHEID DIE HIER HANDELT.
DOOR DE TEGENWOORDIGHEID DIE IK BEN, ZAL DEZE ZAAK NU EN VOOR ALTIJD STOPPEN.

Voor ondersteuning van anderen:
IK BEN LIEFHEBBENDE NAASTENLIEFDE

Voor heling:
IK BEN DE ENIGE HELENDE TEGENWOORDIGHEID.
IK BEN HET LICHT DAT IEDERE MENS OP AARDE VERLICHT.
IK BEN BEKWAAM OM DIT TE DOEN.
IK BEN NU DE ZICHTBARE VERLICHTING DOORHEEN DIT LICHAAM.
IK BEN DAAR DE VOLMAAKTE MANIFESTATIE.

Voor het reinigen van kleding, huis etc.:
IK BEN HIER DE TEGENWOORDIGHEID, DIE MIJN KLEDING EN MIJN HUIS VOLMAAKT VLEKKELOOS HOUDT.

Voor het gaan slapen:
DOOR DE MACHTIGE KRACHT EN INTELLIGENTIE DIE IK BEN, HANDEL IK VERDER, TERWIJL MIJN LICHAAM SLAAPT.

Mail me voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namasté, Jozette

Verbinding en samen Zijn is nog nooit zo belangrijk geweest als op dit moment. Daarom heb ik besloten om vaker een samen Zijn te organiseren. Iedereen die hier behoefte aan heeft kan zich aanmelden. Je kunt er fysiek maar ook energetisch bij Zijn. Voel wat het beste bij jou past, alles is goed.

Hybride mensen

Ik draag deze tekst op aan Chris. Chris vertegenwoordigt voor mij de groep mensen die het op zich heeft genomen om in stilte Gaia te ondersteunen in het transformatieproces. Het is de groep mensen die niet erkend wordt door de maatschappij, omdat ze simpelweg niet mee kunnen in de oude structuren. Ondanks diep fysiek en geestelijk lijden kiezen ze er iedere dag opnieuw voor om, soms onbewust, deze belangrijke taak op zich te nemen.

Dank jullie wel!

In 2012 is de Nieuwe Aarde geboren. En vanaf 2015 zullen de mensen steeds meer wonderen gaan ervaren. Karma wordt Dharma, we laten uiteindelijk alle drama en lijden los. Medelijden verandert definitief in Mededogen. We gaan meer ervaren dat de mens die we op Aarde ervaren maar een deel is van het Ware Zelf. We krijgen meer toegang tot de andere Zelven en integreren deze in het fysieke lichaam. Sommigen ervaren dit al, velen gaan het binnenkort ervaren en er is ook een groep die nog wat langer nodig heeft om dit te ervaren.

We zijn allemaal onderweg. Ook in dit proces is iedereen gelijk. Soms zijn er stukken op het pad die langzaam gaan, terwijl het bij anderen sneller lijkt te gaan. En dan ineens merk je dat je alleen loopt op jouw pad en de anderen achter je gelaten hebt.

Het doet er niet toe! De ene leeft tien levens in een bepaalde fase en de ander doet er langer of juist korter over. Ook zijn er mensen, zoals Chris, die helpen omzetten, zodat anderen verder kunnen. Dit zijn de menselijke engelen die weer meer gezien gaan worden, wanneer het collectieve bewustzijn verder groeit. Deze Meesters werken veel in stilte....

Het Totale Zelf bestaat uit multidimensionale zelven en dat is pas het begin, daarna herinneren we ons weer onze Intermultidimensionale Zelven.

De mensen die toegang hebben tot delen van hun Ware Zelf bemerken dat ze graag in stilte contact maken met de verschillende dimensies. Het is te vergelijken met een prachtig toneelstuk, iedere keer komen er weer nieuwe scenes. Je kunt niet meer stoppen met kijken, omdat het zo ontroerend, spannend, emotioneel, eng, liefdevol, enz. is.

Dit "toneelstuk" kan niet tippen aan iets dat je ooit gezien of gelezen hebt. De reden daarvan is dat het om JOUW Ware Zelf gaat.

De herverbinding met ons Ware Zelf, de informatie uit de Akasha kronieken die weer beschikbaar is, de aanpassingen binnen ons menselijke DNA, het is allemaal mogelijk op de Nieuwe Aarde, Nova Terra.

En iedere keer wanneer we tegen een innerlijke onrust of emotie aanlopen zegt dit iets over ons eigen Zelf. Soms snappen we niet waar deze onrust of emoties vandaan komen en hebben we leraren nodig die ons begeleiden in onze processen en het loslaten van (fysieke) blokkades. We zullen echter meer en meer op onze eigen intuïtie afgaan en merken dat we minder uit de buitenwereld nodig hebben. Hoe meer we onze liefdesenergie en levensenergie kunnen laten stromen des te makkelijker de toegang is tot ons Ware Zelf.We ervaren dat we alles binnenin onze stroom vinden en hierdoor hebben we minder prikkels, voeding, therapieën en bevestigingen van buiten ons Zelf nodig. Alles is binnen in ons eigen systeem beschikbaar. De uitwisselingen die er dan zijn die zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid.

De belangrijkste voorwaarde om als MENS deze liefdesstroom en levensenergie te laten stromen is om goed geaard te zijn. (zie mijn artikel Mediteren).

Van hybride naar mens

De mens is weer op weg om volledig in balans te komen met de eigen lichttrilling, de bron, Het Al (God). De laatste jaren is er meer bewustzijn gekomen op de inmengingen van galactische rassen met een andere (lagere) lichttrilling dan de mens. Er zijn veel manipulaties uitgevoerd zoals het plaatsen van implantaten, firewalls, DNA structuren wissen en weghalen van menselijk sperma en eicellen of juist het plaatsen van gemengde embryo's. Ook zijn er codes geplaatst die bewustzijnsgroei tegenhouden. Op deze manier zijn er allerlei inmengingen ontstaan. Deze blokkades in de stroom van onze eigen liefdesenergie kunnen nu langzamerhand gezien worden. Dit bewustzijn is een belangrijke stap naar het herinneren van ons Ware Zelf.

Wanneer de mens ervoor kiest om volledig vanuit de goddelijke liefdestrilling te gaan leven dan zullen deze blokkades getransformeerd, getransmuteerd of losgekoppeld moeten worden.

Van buiten zien we er als mens uit. Mensen vragen zich vaak af hoe het toch mogelijk is dat het ene lichaam een machine lijkt en de ander fysiek tot niets in staat is. De ene mens veel empathie heeft en de ander niet weet wat dat is en in staat is om doelbewust te moorden.

Wie weet eigenlijk hoe een mens eruit ziet die 100% in balans is?

Op ons pad richting de balans komen we blokkades tegen die omgezet worden. Ook komen we entiteiten tegen die losgelaten mogen worden. Vaak lossen dingen ook als vanzelf op wanneer de trilling meer richting liefde gaat.

Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met de hybriden?
En dan bedoel ik hier de mensen die ontstaan zijn door vermenging met de galactische rassen met een lagere liefdestrilling. Ik geloof dat de meesten onder ons wel een bepaalde vermenging hebben. Wanneer dit minimaal is dan kan dit stuk relatief makkelijk getransformeerd, getransmuteerd of losgekoppeld worden. Dit kan door verbinding te maken met de bron en deze zuiverende, helende energieën (Elohim) in te zetten. Het bewustzijn krijgen op deze vermenging is het allerbelangrijkst! Dan kan de verbinding losgekoppeld worden en zal uiteindelijk op DNA niveau de genezing plaats vinden.

'Transitie' door Luuk Barink

Vanuit mijn bewustzijn zie ik bij de menselijke energie de regenboogkleuren met wit en gouden licht. Wanneer er een inmenging met o.a. de Zeta's of Anunaki is geweest dan zie ik vanuit deze inmengingen zwarte, aluminium of glasachtige plekken op het DNA. Dit is dan ook werkelijk terug te vinden binnen het fysieke lichaam met de daarbij behorende specifiek klachten. De psychopaten of ook wel geesteloze mensen genoemd hebben zoveel zwart dat ze niet snel het bewustzijn krijgen om het zwart te transmuteren naar kleur. De mensen die wel kunnen zien dat er een vermenging binnen hun systeem zit die kunnen dit stuk nu omzetten, omdat hiervoor nu de mogelijkheden beschikbaar zijn.

Er staan nu mensen klaar om dit proces te begeleiden. Blijf daarbij altijd goed voelen wat jouw waarheid is! Alleen jij weet, vanuit jouw verbinding met het Ware Zelf, wat goed voor jou is.

Ik besef dat we pas aan het begin staan van dit enorme bewustzijn. Dit bewustzijn dat ervoor zorgt dat Gaia, de natuur, het dierenrijk en de mens weer in balans komen.

Namasté,
Jozette

Dit artikel is geschreven: december 2014
Laatste wijziging: november 2016

Bereikbaarheid

 • Ma - 09.00 - 17.00u
 • Di - 09.00 - 17.00u
 • Wo - 09.00 - 17.00u
 • Do - 09.00 - 17.00u
 • Vr - 09.00 - 17.00u

Locatie

Contact

 • Jozette Robben
 • Bielheimerweg 4
  7004 GE Doetinchem
 •  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 •  M: 06 12 80 14 87
Back to Top

© 2019 Pixelview Studios